THE VIOLETS

010

UX/UI ilustracija

3D ilustracija sve više preuzima ulogu glavnih UX/UI elemenata u savremenim web trendovima. Naš The Violets predstavljaju jedan versatilan set koji treba da oplemenjuje tekst i lakše ga povezuje sa čitaocem, odnosno posetiocem sajta.

The Violets krase jednostavnost i univerzalnost karaktera i pratećih elemenata, dok su figure modelovane tako da svojim plastičnim izgledom, bez naglašene polne orijentisanosti na neposredan način zainteresuju korisnika i bliže povežu sa tekstualnim delom sadržaja.

Njihovu primenu vidimo prvenstveno pri izradi dizajna interfejsa za potrebe veb-sajta, mobilnih i desktop aplikacija. Konkretno The Violets se obraća ljudima koji se bave razvijanjem, istraživanjem, analiziranjem, skladištenjem i održavanjem sadržaja na web-u. To znači veoma širok spektar potencijalnih korisnika.

Sledeći projekat

Ilustracija

#illustration #concept #color #loveanimalsy