NATURLOOP

001

Razvoj i održavanje sajta

Obratili su nam se jer im je bio potreban neko ko može da isprati njihov brz progres iz lokalne inicijative u ozbiljan start-up na tržištu ekoloških građevinskih materijala.

NaturLoop je švajcarski startup koji se bavi razvojem čiste tehnologije, kroz proizvodnju prirodnih biokompozita od poljoprivrednog otpada, tačnije, ljuske kokosovog oraha. Plod palme kokosa najbolje može da se iskoristi dok je zelen, ali ljuska koja se najčešće odbacuje, u kombinaciji sa lepkovima na biološkoj osnovi otvara ceo spektar mogućnosti u domenu biorazgradivih i ekoloskih gradjevinskih materijala.
Blisko smo sarađivali sa Naturloop timom kako bismo u potpunosti preispitali na koj način bi napravili veb-sajt koji bi odgovarao njihovim potrebama. Razvili smo model koji je mogao na adekvatan način da istakne sve bitne karakteristeke ove kompanije . Iz ovog procesa nastala je struktura za novi veb-sajt. Dizajn je trebao biti kreativan i inovativan, ali takođe prijatan i lak za korišćenje.
Dizajn sajta karakterišu utilitarnost i preglednost, a želja nam je bila da se kroz interakciju podigne svest o odrzivom načinu gradnje. Vizuelni jezik prati boje i tipografiju brenda, naglašavajući osnovne vrednosti Naturloop-a. Dobrim rasporedom sekcija, autentičnog video i foto materijala, čini da se sajt sa lakoćom čita, te da korisnik u najkraćem mogućem vremenu dolazi do svih željenih informacija.

Sledeći projekat

UX/UI i promo video

#ux #ui #web #videography #seo #development #health